Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.trezireainterioara.com implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.trezireainterioara.com este administrat de ȘTEFAN CAMELIA-OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu sediul în Str. Foișorului nr. 107A-109, Sector 3, București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr F40/3544/2015, CUI 35028772.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.trezireainterioara.com fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe www.trezireainterioara.com, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru. În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată:

Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției, preț la care se adaugă și costurile de livrare, acolo unde este cazul. Plata produselor se efectuează în numerar/cash pentru produse tangibile, livrate clientului, la livrarea produsului sau prin credit/debit card la plasarea comenzii online.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.trezireainterioara.com, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea ȘTEFAN CAMELIA-OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.trezireainterioara.com, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail [email protected].

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Securitatea datelor dumneavoastră personale și protecția confidențialității sunt prioritare pentru noi! De aceea, luăm toate măsurile de securitate necesare pentru a vă simți în siguranță totală când vizitați trezireainterioara.com. Aceste măsuri se aplică atât în procesul de plată cât și tuturor datelor pe care le-ați pus la dispoziția noastră.

1. COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a vă putea procesa comanda în cel mai bun mod posibil, vom păstra datele necesare și le vom transmite către compania de livrare. În cazul în care vă pierdeți documentele, vă rugăm să contactați echipa noastră de relații clienți. Vă vom trimite o copie a comenzii. Transferul neautorizat către terți al datelor dumneavoastră personale este exclus.

1. Este important pentru noi ca dumneavoastră să puteți influența activ timpul și locul livrării în contextul unei comenzi și livrări ușoare, înainte sau chiar în timpul transportului. În cazul în care compania de transport oferă diverse opțiuni de livrare, dorim și noi să vă oferim acest serviciu. Pentru ca firma de livrare să vă poată oferi un anumit interval pentru livrare sau pentru a vă oferi opțiunea de a alege o altă dată de livrare, vom pune la dispoziția firmei de curierat date personale, mai exact adresa și adresa de e-mail, iar – dacă e specificat – și numărul de telefon. Dacă e necesar, veți primi un e-mail sau un sms de la agentul firmei de transport, fapt ce vă permite să ajustați locul / timpul livrării sau să fiți informat în legătură cu perioada de livrare. Această transmitere este o parte obligatorie a relației contractuale cu trezireainterioara.com și nu poate fi evitată.

2. În plus, există posibilitatea să apelăm la companii din afara Spațiului Economic European (SEE) pentru a ne sprijini în desfășurarea activității noastre și pentru servicii de relații cu clienții. Printre serviciile externalizate se numără, spre exemplu, listarea de produse noi, crearea și traducerea produselor în magazin, mentenanța generală a magazinului, servicii de traducere, de audit și/sau de control al stocurilor. Acești furnizori de servicii au acces la datele personale ale clienților doar atunci când au nevoie de aceste date pentru a-și pute

a desfășura activitatea.

2. STANDARDELE DE SIGURANȚĂ

Pentru transferarea datelor, site-ul www.trezireainterioara.com utilizează așa numitul sistem de securitate SSL cu criptare de 128-biți. Această tehnologie oferă cea mai bună securitate posibilă fiind folosită și de marile bănci pentru protejarea datelor electronice. Veți putea ști dacă un site folosește transmisia încriptată de date dacă vedeți simbolul unui lacăt încuiat pe bara inferioară de stare a browser-ului. Pentru a proteja datele transmise prin formulare online folosim în anumite cazuri serviciul reCAPTCHA oferit de Google Inc. Serviciul este folosit în special pentru a diferenția datele introduse de utilizatori autentici de cele transmise în scopuri ilegale prin programe de calculator sau procese automate. Acesta include trimiterea adreselor IP și a altor eventuale date cerute de Google pentru serviciul reCAPTCHA. Colectarea de date este supusă reglementărilor privind Politica de confidențialitate Google (Google Inc.). Mai multe informații despre Politica de confidențialitate Google găsiți la linkurile următoare: https://www.google.de/intl/ro/privacy sau https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

3. ÎN DETALIU, GARANȚIA NOASTRĂ DE SECURITATE:

Pentru a ne asigura că sunteți protejați în timpul sesiunii de cumpărături, folosim criptarea SSL de 128 biți (secure socket layer protocol) pentru toate tranzacțiile. Acest lucru înseamnă că, ori de câte ori ne trimiteți date precum adresa dumneavoastră sau alte date personale, acestea vor fi codificate astfel încât nimeni nu le poate accesa în afară de noi și dumneavoastră. Niciun client al trezireainterioara.com nu a întâmpinat probleme legate de posibila utilizare ilegală a cardurilor de credit sau a informațiilor bancare. Dacă totuși ar apărea un caz de abuz în legătură cu o comandă de pe site-ul nostru, vă rugăm să vă adresați băncii emitente a cardului dumneavoastră, deoarece ei sunt cei în măsură să descopere și să rezolve această problemă. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Bancile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

IN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE LEGII NR.677/200, CLIENTII NOSTRI AU URMATOARELE DREPTURI:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PRODUSELE

ȘTEFAN CAMELIA-OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitați pagina “Politica de returnare“.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicare la distanță

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicare la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresă de poștă electronică (e-mail)

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicare individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicare la distanță

a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tipărită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu interven

ție umană;
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microcalculator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
k) poștă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și ȘTEFAN CAMELIA-OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ. În cazul unor eventuale conflicte între ȘTEFAN CAMELIA-OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.trezireainterioara.com.